Tính toán thủy lực

Cylinder Pressure (PSI) = Force (pounds)/Area (sq. Inch) PSI = F/A
Cylinder Area (sq. inch) = 3.1416 x Radius Squared A = 3.1416 x R(sq.)
Cylinder Force (pounds) = Pressure (PSI) x Area (sq. inch) F = P x A
Cylinder Speed (ft./sec.) V = (231 x gpm) / (12 x 60 x Area) V = (0.3208 x GPM) / A
Cylinder Volume, Gallons (Vol) = (Area x Stroke in inches) / 231 Vol. = (A x Stroke) / 231
Fluid Motor Torque (in. lbs.) T = Pressure (psi) x disp. (cu. in. / rev.) / 6.2822 T = (PSI x disp.) / 6.2822
Fluid Motor Speed (RPM) = (231 x GPM) / disp. (cu. in.) RPM = (231 x GPM) / disp.
Fluid Motor Horsepower = Torque (in. lbs.) x RPM / 63025 HP = T x RPM / 63025
Pump Output Flow (GPM) = ((RPM) x disp. (cu. in.)) / 231 GPM = RPM / disp./231
Pump Input Horsepower = GPM x Pressure (psi) / 1714 x eff. HP = (Q x P) / 1714 x E
Pump Input Torque (T) = (GPM x PSI x 3.06) / RPM /eff T = (GPM x PSI x 3.06) / RPM / eff
Pump Displacement Cu. In. (Disp.) = GPM x 231) / RPM /eff Disp. = (GPM x 231) / RPM / eff
Pump Input Speed ( RPM) = (GPM x 231) / Disp. / eff RPM = (GPM x 231) / Disp. / eff
Pump Efficiency (eff) = Actual Flow (GPM) / Theoretical Flow (GPM) eff = Actual GPM / Ther GPM
Pump Flow with PTO Drive (GPM) = (Engine RPM x % PTO x Disp. x eff) / 231 GPM = (Eng. RPM x % PTO x Disp. x eff) / 231
Velocity of Oil Flow in Pipe (Vel) = GPM x 0.3208 / Area Vel = (GPM x 0.3208) / Area
Recommended Maximum Oil Velocity in Hydraulic Lines, FPS = Feet per Second Pump Suction: 2-4 FPS
Pressure Lines to 3000 PSI: 15-20 FPS
Pressure Lines over 3000 PSI: 25 FPS

"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."

SP bán chạy

Bơm thủy lực cánh gạt có lưu lượng cố định
Trạm nguồn thủy lực
Sản phẩm cơ khí
Máy ép thủy lực
Ty ren - Guzong, Ty giằng xà gồ
Bu long neo (Bu long móng)
Bu long cấp độ cao 8.8
Van tràn điện
Vít gỗ DIN, ANSI
Bơm bánh răng
Bu long Inox SUS 201, SUS 304, SUS 316

Thành Viên

Email
Password
 
     Đăng ký   Quên mật khẩu?

Trực tuyến

Mobile: 848-62630062

My status

Mobile: 0982995177

Thống kê

Truy capTổng số lượt truy cập

3,428,910

Online Số người đang online

24